Neoveská družinaNeoveská družina

Poslechněte, co nového v světě!

únor 1280

V Pomoří řádí jakási banda zloduchů. V Aqelu vypálila hostinec, pak v Strašidelném lese vypálila nedávno obnovenou tvrz. Na jejich hlavy jsou vypsány odměny, ale nakonec jejich stopy mizí na hranicích s Ostředkem. Lupiči byli zřejmě vysláni z Ostředku, aby se mstili za připravovanou válku.

duben 1279

Invaze do Ostředku byla nakonec odložena a vojska odeslána domů. Stejně náhle jako krále Vodislava myšlenky na válku přepadly, tak jej i opustily.

březen 1279

Přehlídka královských vojsk v Aqelu sic proběhla, ale zdá se, že zima skončí letos brzy a hromady sněhu, co napadaly na Zuborož a Středohory roztají rychle a stečou v řekách do údolí, kde hrozí armádu Vodislavovu spláchnout. Král tak musí, ač nerad vyčkávat.

1. února 1279

Po oslavě Nového roku hnula se králi Vodislavovi mysl podivně. Rozhodl se, že neuzná sliby jeho otcem dané šlechtě v Ostředku a podhuri a obě země spojí zpět s Pomořanským královstsvím, jak tomu bylo před úmrtím krále Rmuta. Nečekaje na nic poslal list Ostředskému sněmu, kde žádá jeho poslušnost vůli krále. Očekávaje nesouhlas pánů, začal shromažďovat vojsko, aby mohl rychle zemi na severu dobýt. Však za těžko je povědět, jaká bude nálada lidu a zda ochotně vezmou muži meče do ruky, nebo jen ti boje chtiví se vydají do nových strašlivých řeží.

23. září 1278

V městě Podhorském bylo odhaleno spiknutí radního Babra po té, co kapitan_vodimir vtrhl do Strašidelného lesa a vymýtil z té země kněze boha Kruta, kteří již dlouho trávili kraje severovýchodního pomori. Spiklenci visí na Podhoranském rynku a v nastálé zimě budou potravou hladovým vranám.

12. června 1278

Vyjelo z Podhorského komando do Temného hvozdu, aby zničilo kult boha Kruta a jeho posluhovače předvedlo před soud. S jakým výsledkem se vrátí, obyvatelé napjatě čekají.

7. června 1278

Nejprve v městě Podhorském zmizí ze šibenice tělo popraveného kudůka, pak dokonce někdo podpálí chudinské čtvrti. Zatímco čtvrtina zástavby leží v popelu, šíří se šeptanda, že podivné kulty boha Kruta mají v tom všem prsty.

svet/zvesti.txt · Poslední úprava: 2009/05/12 20:56 autor: korhul